Logotype

Retourneren

Annuleringsvoorwaarden

De klant heeft het recht om het contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de datum,

  • waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen,

of

  • indien meerdere door de klant in het kader van één bestelling bestelde goederen afzonderlijk worden geleverd – op de dag waarop de klant of een door hem genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.
  • Als verschillende goederen die door de klant zijn besteld als onderdeel van een enkele bestelling afzonderlijk worden geleverd – op de dag waarop de klant of een door hem genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen.

Om zijn annuleringsrecht uit te oefenen, moet de klant Dr. Wild & Co. AG door middel van een duidelijke verklaring (bijv. in een brief per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om het contract te annuleren. De annulering kan informeel worden ingediend onder vermelding van het bestel- of factuurnummer en het factuuradres.

De annulering moet worden gestuurd naar:

Dr. Wild & Co. AG
Las Burg
Hauptstrasse 396
79576 Weil am Rhein
Duitsland

Als de annulering per e-mail wordt verstuurd, stuur deze dan naar: customerservice@wild-pharma.com.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de annuleringstermijn.

Als de klant het contract annuleert, moet Dr. Wild & Co. AG alle betalingen die zij van de klant heeft ontvangen, inclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop Dr. Wild & Co. AG de kennisgeving van annulering van het contract heeft ontvangen. Voor deze terugbetaling zal Dr. Wild & Co. AG hetzelfde betaalmiddel gebruiken als de klant gebruikte voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de klant; in geen geval worden de klant kosten aangerekend voor deze terugbetaling.

Dr. Wild & Co. AG kan terugbetaling weigeren totdat zij de goederen heeft teruggekregen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

De klant moet de goederen terugsturen naar Dr. Wild & Co. AG van de annulering, onverwijld aan Dr. Wild & Co. AG onverwijld terugsturen of overhandigen. De retourzending moet naar het volgende adres gestuurd worden:

Dr. Wild & Co. AG
Las Burg
Hauptstrasse 396
79576 Weil am Rhein
Duitsland

Aan de termijn is voldaan als de klant de goederen opstuurt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Voor de kosten van retourzending geldt het volgende: Als de klant een door Dr. Wild & Co. AG verstrekte retouretiket gebruikt, is de retourzending gratis voor de klant. Een retourlabel wordt door Dr. Wild & Co. AG per e-mail een retourlabel naar de klant sturen. Als de klant het retouretiket van Dr. Wild & Co. AG verstrekte retouretiket niet gebruikt, draagt de klant de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Redenen voor uitsluiting of annulering

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending als de verzegeling na levering is verwijderd.

Aansprakelijkheid voor defecten

Je kunt een klacht indienen over onjuiste, beschadigde of defecte artikelen binnen 2 jaar na ontvangst van de goederen. Stuur hiervoor het complete artikel naar Dr. Wild & Co. AG. De retourzending moet naar het volgende adres worden gestuurd:

Dr. Wild & Co. AG
Las Burg
Hauptstrasse 396
79576 Weil am Rhein
Duitsland

Voor de kosten van retourzending geldt het volgende: Als de klant een door Dr. Wild & Co. AG verstrekte retouretiket gebruikt, is de retourzending gratis voor de klant. Een retourlabel wordt door Dr. Wild & Co. AG per e-mail een retourlabel naar de klant sturen. Als de klant het retouretiket van Dr. Wild & Co. AG verstrekte retouretiket niet gebruikt, draagt de klant de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

Gratis bezorging (vanaf 50€)
Flexibele betaling
Bekwame klantenservice
Secure Shopping